You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.

z architecten

overzicht

Magazine Milieufront Omer Wattez, 2012 nr. 3

Wat is duurzaam (ver)bouwen?

‘Duurzaam bouwen is het geheel van het bouwproces, waarbij zorgzaam wordt omgegaan met de omgeving (milieu, natuur, mens en maatschappij). Indien we onze kinderen de beste kansen willen geven op een goede toekomst, zij we verplicht om een duurzame houding aan te nemen op ecologisch, sociaal en economisch gebied.’

Duurzaam bouwen gaat niet over het aannemen van een bepaalde stijl. Het gaat wel over het aannemen van een onderzoekshouding in het ontwerpen ‘op maat’, afgestemd op en met respect voor de omgeving en de opdrachtgever. Bio-ecologisch (ver)bouwen verplicht ons onze belangstelling te verplaatsen van een puur visuele, materiële of technische benadering die meer aandacht schenkt aan de onzichtbare elementen van de ruimte, binnen en buiten.

Duurzaam (ver)bouwen is niet automatisch duurder

De toegevoegde meerwaarde die we als architect willen meegeven, ligt in de combinatie van het duurzaamheidsaspect en het ruimtelijke aspect. Dat betekent niet zozeer één specifiek bouwelement, maar veeleer aandacht voor de synthese en het totaalbeeld, waardoor ruimtes ontstaan waar het aangenaam vertoeven is.

Het gaat om het creëren van schoonheid in duurzaamheid, visuele schoonheid, schoonheid van aanvoelen, functionele schoonheid, een goed prijs-/kwaliteitsverhouding, schoonheid ten opzicht van mens en maatschappij. Deze totaalaanpak zorgt er ook voor dat duurzaam (ver)bouwen niet automatisch duurder is. De kostprijs is afhankelijk van het geheel van keuzes en dit is niet anders dan bij het klassiek bouwen.

Zoals het gezegde ‘de kleren maken de man/vrouw’, zo is het ook met onze woonst als derde huis; wat stralen wij uit? Duurzaam, bio-ecologisch (ver)bouwen mag geen gewone tijdelijke trend zijn. Het is een duidelijke keuze voor een creatieve openheid naar de toekomst.’